Disclaimer

1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de eigenaar: Marjan Westdijk – Professional Organizer;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • je/jij: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;

2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die je nu bekijkt. Door de pagina te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, echter, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

5. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten van Marjan Westdijk – Professional Organizer.

6. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient te allen tijde schriftelijk aan mij te worden gevraagd.

7. Indien je nog vragen of twijfels hebt kun je contact met mij opnemen.