Privacyverklaring

De door jou aan Marjan Westdijk – Professional Organizer verstrekte gegevens zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld. Je persoonsgegevens worden gebruikt om te kunnen antwoorden op je vraag/reactie of om –op jouw verzoek– contact met je op te nemen. De door mij opgeslagen gegevens kun je altijd inzien of laten verwijderen. Alleen de gegevens die je zelf actief aan mij doorgeeft zullen worden gebruikt en Marjan Westdijk – Professional Organizer zal je gegevens nooit aan derden ter beschikking stellen.